Kruhový šnekový dopravník

typ SDK 110, SDK 160, SDK 200, SDK 250, SDK 320 a jiná atypická provedení

Šnekový dopravník kruhový (dále jen SDK) je strojní zařízení pro dopravu sypkého materiálu ve vodorovném směru, resp. šikmém směru s úhlem stoupání až do 90°. Otáčením šnekovnice v dopravním žlabu je materiál unášen od vpádu k výpadu.

Šnekové dopravníky SDK 110, SDK 160, SDK 200, SDK 250, SDK 320 lze používat ve mlýnech na obilí, obilních silech, krmivárnách, výrobnách tvarovaných krmiv, pekárnách a dalších provozech, kde se dopravuje sypký neabrazivní a nelepivý materiál, odpovídající skupinám materiálu 3 a 4 dle ČSN 260070.